Pomiary

Oferujemy pomiary instalacji elektrycznych  w zakresie:
  • pomiary rezystancji izolacji
  • instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
  • pomiary przeciwporażeniowych (samoczynne szybkie wyłączenie, sprawdzenie wyłączników różnicoprądowych)
  • pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • pomiary kabli SN
  • pomiary transformatorów, rozdzielnic SN oraz innych urządzeń SN