Serwisy / przeglądy

W ramach serwisów i przeglądów rocznych, gwarancyjnych, awaryjnych lub zleconych na dodatkowe życzenie użytkownika świadczymy usługi:
  • Przegląd i konserwacja urządzeń
  • Usuwanie awarii
  • Modernizacja i modyfikacja instalacji
  • Pomiary kontrolne
  • Naprawa lub wymiana uszkodzonych urządzeń
  • Lokalizacja uszkodzeń instalacji