Instalacje wewnętrzne

 • Kanalizacja wewnętrzna deszczowa, sanitarna
  • Z PVC
  • Z PP
  • Niskoszumowa
  • żeliwna
   • grawitacyjna
   • ciśnieniowa
   • podciśnieniowa
 • Instalacja wodna
  • Z Pex/AlPex
  • Z PP
  • miedziane
  • mosiężne i chromowane
  • stalowe
  • ze stali szlachetnej
  • klejone
   • wody ciepłej
   • wody zimnej
   • wody cyrkulacyjnej
   • wody hydrantowej
 • Instalacja grzewcza
  • Z Pex/AlPex
  • Z PP
  • miedziane
  • mosiężne i chromowane
  • stalowe
  • ze stali szlachetnej
  • klejone
   • instalacja grzejnikowa
   • instalacja ogrzewania powierzchniowego (podłogowe, ścienne)
   • instalacja grzewcza oparta na aparatach grzewczo-wentylacyjnych
   • instalacja niskiego parametru
   • Instalacja wysokiego parametru
 • Kotłownie, wymiennikownie
  • Kotły atmosferyczne
  • Kotły kondensacyjne
  • Kaskady kotłów
  • Kotły gazowe
  • Kotły parowe
  • Kotły na paliwo stałe
  • Rekuperatory
  • Regeneratory
 • Instalacja gazowa
  • Do kotłów grzewczych
  • Do technologii
  • Do kuchni
 • Instalacja wentylacji
  • Wentylacja grawitacyjna
  • Wentylacja mechaniczna
  • Odciągi miejscowe
  • Wentylacja pożarowa
  • Przewietrzanie
  • Napowietrzanie
 • Instalacja klimatyzacji
  • Komfortu
  • Przemysłowa
  • Pomieszczeń czystych
 • Instalacja sprężonego powietrza
  • Rozprowadzenie
  • Dostawa i montaż kompresorów
  • Dostawa i montaż osuszaczy