Pomiary

  • Pomiar skuteczności wentylacji
  • Regulacja instalacji wentylacji
  • Pomiar ilości wymian w pomieszczeniu
  • Pomiar wilgotności powietrza
  • Pomiar prędkości przepływającego powietrza w kratce
  • Pomiar spadku ciśnienia na filtrze
  • Pomiar poziomu dźwięku w pomieszczeniu
  • Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
  • Pomiar zużycia ciepła