Projektowanie

Usługi projektowe wykonujemy zarówno w zakresie konstrukcji, architektury ale również sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz technologii.

Zakres prac projektowych:
  • Opracowanie koncepcji wstępnej uwzględniającej wymagania Inwestora oraz rozwiązania praktyczne
  • Uzyskanie koniecznych warunków technicznych, opinii i uzgodnień wynikających z przepisów
  • Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapotrzebowaniem: projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego, wykonawczego
  • Międzybranżowa koordynacja projektów
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Nadzory autorskie na etapie realizacji
  • Ewentualne zmiany w projekcie uwzględniające wymagania i potrzeby Inwestora

Galeria

projekt-mold-konstrukcja-widok-3d-qprojekt_mold-konstrukcja-widok-os-1projekt_mold-konstrukcja-widok-os-aprojekt_mold-regalyprojekt_mold-rzut-fundamentowprojekt-denso-konstrukcjaprojekt-densoprojekt-sepm_tent-fron-viewprojekt-sepm_tent-rzut-2projekt_sepm_tent-rzut