AS Vending Sp. z o.o. Sp. k.

REALIZACJA:
17.10.2016 - 30.06.2017

Przebudowa i nadbudowa części budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zakład dystrybucji i produkcji żywności wraz z zapleczem magazynowo – warsztatowo – biurowym, rozbudowa o schody zewnętrzne i ściany podcienia oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe.

Przedmiotem wykonania jest wolnostojący budynek magazynowy o jednej, a w części budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Budynek posiada dwa oddylatowane od siebie segmenty o niezależnych bryłach konstrukcyjnych dla Inwestora: AS VENDING Sp. z o.o. Spółka komandytowa zlokalizowany w Żorach przy ul. Bocznej

PAREMETRY TECHNICZNE
 • powierzchnia 449,20 m2
 • długość 33,05 m
 • szerokość 14,25 m
 • wysokość 9,37 m

Nadbudowa – polegać będzie na wykonaniu dodatkowej kondygnacji (piętra) w części środkowej budynku, część środkowa będzie pełnić funkcję budynku socjalno - biurowego
Przebudowa – dotyczy obu segmentów i polegać będzie na rozbiórce większości istniejących ścian i stropu, murków podokiennych, demontażu stolarki i innych elementów niekonstrukcyjnych a następnie wykonaniu nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poziomie parteru i projektowanego piętra tworzących nowy podział funkcjonalny dostosowanydo projektowanego profilu działalności. Części boczne będą pełnić funkcję magazynu oraz warsztatu.

TECHNOLOGIA:
 • ustrój nośny stanowią żelbetowe fundamenty, szkielet słupów żelbetowych, na których oparte są stalowe dźwigary dachowe a na nich ułożone prefabrykowane żelbetowe płyty dachowe.
 • ściany zewnętrzne w części środkowej murowane, w częściach bocznych ściany z płyt warstwowych

WYPOSAŻENIE:
 • Instalacja elektryczna: zasilanie gniazd wtykowych, oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, instalacja niskoprądowa teleinformatyczna
 • Instalacja c.o. w części biurowo socjalnej oparta na grzejnikach wodnych oraz instalacji podłogowej, część magazynowa i warsztatowa ogrzewana aparatami grzewczo wentylacyjnycmi, wszystko zasilane z węzła ciepłowniczego w budynku
 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w oparciu o centrale klimatyzacyjne
 • Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych oparta na klimatyzatorach typu Split
 • Instalacja chłodząca do pomieszczeń chłodni i mroźni oparta na gregatach chłodniczych oraz jednostkach wewnętrznych
 • Technologia kuchni wyposażona w okap indukcyjny, piec konwekcyjno-parowy, taborety elektryczne, kuchnie elektryczne, urządzenie do pakowania
 • Instalacja wod-kan
 • Instalacja cwu – zasilana z wymiennikowni

Galeria

eltak-as-vending-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-magazynowego-1eltak-as-vending-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-magazynowego-2eltak-as-vending-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-magazynowego-3eltak-as-vending-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-magazynowego-4eltak-as-vending-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-magazynowego-0