Extral Etap 3

REALIZACJA:
10.2016 - 05.2017

Etap 3 – rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową budynku biurowego oraz przebudową infrastruktury technicznej (układ komunikacji, instalacje wewnętrzne: wentylacja, gaz, c.o. i wod-kan)


ROZBUDOWA HALI

PAREMETRY TECHNICZNE
 • długość 36 m
 • szerokość 73 m
 • wysokość 11,57 m
 • wiata 12m x 39m

TECHNOLOGIA:
 • fundamenty posadowione bezpośrednio, stopy fundamentowe żelbetowe
 • konstrukcja hali stalowa uwzględniająca 3 suwnice każda o nośności 5T
 • obudowa zewnętrza systemowa – kasety firmy Pruszyński
 • dach z blachy trapezowej z izolacją z wełny mineralnej i membraną PVC
 • posadzka przemysłowa betonowa zatarta na gładko
 • infrastruktura z parkingiem i drogami dojazdowymi z kostki brukowej
 • bramy przemysłowe prod. Wiśniowski


WYPOSAŻENIE:
 • instalacja elektryczna – zasilanie hali, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalacja siłowa oraz gniazdowa, zasilanie urządzeń technologiczny z rozdzielnic obiektowych
 • instalacja ogrzewcza – ogrzewanie powietrza wewnątrz hali odbywa się poprzez dwa gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne
 • instalacja kanalizacji przemysłowej – odprowadzenie ścieków przemysłowych z maszyn do zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
 • instalacja kanalizacji deszczowej – wykonano podciśnieniowe odwodnienie dachu firmy Wavin system Quick Stream
 • instalacja wodociągowa – doprowadzenie wody użytkowej do punktów wewnątrz hali oraz zasilenie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • instalacja sprężonego powietrza – instalacja doprowadzająca sprężone powietrze z kompresorów do maszyn zlokalizowanych wewnątrz hali
 • instalacja wentylacji – wymiana powietrza polega na nawiewie świeżego powietrza zewnętrznego poprzez kraty kontaktowe oraz wywiewie poprzez dachowe wentylatory wywiewne działające również jako usuwające zanieczyszczone powietrze

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
- Ściany zewnętrzne Lekka obudowa na ścianie zewnętrznej Hali ( warstwy od zewnątrz ):
• blacha trapezowa powlekana TR 35/207 grub. 0,75 mm, mocowana na podkładkach z pasków wełny mineralnej twardej grub. 2,0 cm
• izolacja z wełny mineralnej półtwardej grub. 12,0 cm, układanej w kasetach stalowych
• kasety ze stali powlekanej – kaseta 500/120 Blachy Pruszyński grub. 0,88 mm
- Dach hali produkcyjnej
• blacha trapezowa, obustronnie powlekana na płatwiach stalowych, paroizolacja z folii PE, ocieplenie wełną mineralną niepalna, dwóch twardości lub utwardzaną powierzchniowo ROOCWOOL 18 cm, pokrycie membraną dachową PCV1,5mm.
- Posadzka hali magazynowej
• Beton ze zbrojeniem rozproszonym DRAMIX 30 kg/m3 izolowaną folią PCV, posadowiona na płycie z betonu zbrojonego grub. 10 cm, utwardzony powierzchniowo Flortopem. W posadzce zostaną wydzielone pola dla fundamentów pod urządzenia zgodnie z wytycznymi technologii. Wykończenie posadzką epoksydową zacieraną

BUDYNEK BIUROWY

Od frontu projektuje się rozbudowę budynku socjalno-biurowego o segment 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia wykonany na rzucie nieregularnym. Obiekt będzie łączył ze sobą istniejący budynek socjalno-biurowy oraz budynek portierni. Na kondygnacji parteru obiekt złożony z dwóch części, pomiędzy którymi znajduje się podcień z przejściem i przejazdem. Bryła obiektu nieregularna. Wysokość max. wynosi 8,75m. Dach płaski jednospadowy, zwieńczony attyką. Obiekt dostępny bezpośrednio z poziomu terenu.

PAREMETRY TECHNICZNE
 • Powierzchnia zabudowy 247,20 m2
 • Powierzchnia całkowita 671,13 m2
 • Kubatura 3024 m3
 • Wysokość budynku 8,57m


TECHNOLOGIA:
 • Posadowienie obiektu bezpośrednie - ławy i stopy fundamentowe betonowe.
 • Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych.
 • Układ konstrukcyjny budynku ze względu na rodzaj konstrukcji ścian – dwukierunkowy mieszany.
 • Strop i stropodach:
  - płyty żelbetowe monolityczne jedno- i krzyżowo zbrojone swobodnie podparte i częściowo zamocowane, obciążone równomiernie.
  - stropy żelbetowe gęstożebrowe: belki strunobetonowe z wypełnieniem pustakami. Belki jednoprzęsłowe, swobodnie podparte, równomiernie obciążone.
 • Nadproża żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, jedno- i wieloprzęsłowe, swobodnie podparte, oraz częściowo zamocowane, obciążone równomiernie oraz siłami skupionymi.
 • Belki żelbetowe monolityczne, jedno- i wieloprzęsłowe, swobodnie podparte, obciążone równomiernie oraz siłami skupionymi.
WYPOSAŻENIE:
 • instalacja elektryczna – zasilanie budynku, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalacja siłowa oraz gniazdowa, zasilanie urządzeń technologiczny z rozdzielnic obiektowych
 • instalacja ogrzewcza – instalacja centralnego ogrzewania podłogowa oraz grzejnikowa zasilana z istniejącej kotłowni
 • instalacja wodociągowa – doprowadzenie wody użytkowej do sanitariatów oraz zasilenie hydrantów wewnętrznych
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji – instalacja wentylacji oparta na centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, klimatyzacja oparta na technologii klimatyzatorów pomieszczeniowych sufitowych

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE:
 • Ściany murowane z bloczków betonowych gr. 25 cm
 • Stolarka okienna i fasady aluminiowe
 • Pokrycie dachowe folią PCV w kolorze grafitowym,

Galeria

eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-01eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-02eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-03eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-04eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-1eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-2eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-3eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-4eltak-extral-etap-3-rozbudowa-hali-produkcyjnej-5extral - posadzka 1extral - posadzka 2extral - posadzka 3extral - posadzka 4extral - posadzka 5extral - posadzka 6extral - posadzka 7extral - posadzka 8extral - hala 01extral - hala 02