Extral Etap 1

EXTRAL Sp. z o.o.
Etap 1 – rozbudowa hali produkcyjnej o magazynową część hali produkcyjnej oraz o budynek socjalny

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa zakładu tłoczni profili aluminiowych w Żorach wraz z budynkiem socjalnym, przebudową i rozbudową infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć wody HP, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektryczna, sieć gazowa, układ dróg i placów).

ROZBUDOWA HALI

PAREMETRY TECHNICZNE
 • długość 60 m
 • szerokość 50,4 m
 • wysokość 11,57 m
TECHNOLOGIA:
 • fundamenty posadowione bezpośrednio, stopy fundamentowe żelbetowe
 • konstrukcja hali stalowa uwzględniająca 5T suwnicę
 • obudowa zewnętrza systemowa – kasety firmy Pruszyński
 • dach z blachy trapezowej z izolacją z wełny mineralnej i membraną PVC
 • posadzka przemysłowa betonowa zatarta na gładko
 • wewnątrz hali wykonano fundamenty technologiczne pod maszyny
WYPOSAŻENIE:
 • instalacja elektryczna – zasilanie hali, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalacja siłowa oraz gniazdowa, zasilanie urządzeń technologiczny z rozdzielnic obiektowych
 • instalacja ogrzewcza – ogrzewanie powietrza wewnątrz hali odbywa się poprzez dwa gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne
 • instalacja kanalizacji przemysłowej – odprowadzenie ścieków przemysłowych z maszyn do zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
 • instalacja kanalizacji deszczowej – wykonano podciśnieniowe odwodnienie dachu firmy Wavin system Quick Stream
 • instalacja wodociągowa – doprowadzenie wody użytkowej do punktów wewnątrz hali oraz zasilenie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • instalacja sprężonego powietrza – instalacja doprowadzająca sprężone powietrze z kompresorów do maszyn zlokalizowanych wewnątrz hali
 • instalacja wentylacji – wymiana powietrza polega na nawiewie świeżego powietrza zewnętrznego poprzez kraty kontaktowe oraz wywiewie poprzez dachowe wentylatory wywiewne działające również jako usuwające zanieczyszczone powietrze

SIECI ZEWNĘTRZNE, DROGI

W związku z rozbudową hali produkcyjnej konieczna była rozbudowa istniejących sieci oraz układu dróg.

DROGI
Układ warstw konstrukcyjnych na drogach przedstawia się następująco:
 • Kostka betonowa koloru szarego o wys.10cm
 • Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm o gr.4cm,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 25cm,
 • Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe o grubości warstwy 75cm /pospółka, żużle wielkopiecowe, żwiry/.
ODWODNIENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW
Wodę opadową z powierzchni dróg, placów, parkingów oraz chodników odprowadza się do kratek ściekowych kanalizacji deszczowej podłączonych do kanalizacji deszczowej.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Przebudowy wymagała sieć wodociągowa hydrantowa – przeniesienie hydrantu kolidującego z rozbudowywaną halą oraz rozbudowanie aby zapewnić bezpieczeństwo obiektu.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

- Ściany zewnętrzne Lekka obudowa na ścianie zewnętrznej Hali ( warstwy od zewnątrz ):
 • blacha trapezowa powlekana TR 35/207 grub. 0,75 mm, mocowana na podkładkach z pasków wełny mineralnej twardej grub. 2,0 cm
 • izolacja z wełny mineralnej półtwardej grub. 12,0 cm, układanej w kasetach stalowych
 • kasety ze stali powlekanej – kaseta 500/120 Blachy Pruszyński grub. 0,88 mm
- Dach hali produkcyjnej
 • blacha trapezowa, obustronnie powlekana na płatwiach stalowych, paroizolacja z folii PE, ocieplenie wełną mineralną niepalna, dwóch twardości lub utwardzaną powierzchniowo ROOCWOOL 18 cm, pokrycie membraną dachową PCV1,5mm.
- Posadzka hali magazynowej
 • Beton ze zbrojeniem rozproszonym DRAMIX 30 kg/m3 izolowaną folią PCV, posadowiona na płycie z betonu zbrojonego grub. 10 cm, utwardzony powierzchniowo Flortopem. W posadzce zostaną wydzielone pola dla fundamentów pod urządzenia zgodnie z wytycznymi technologii. Wykończenie posadzką epoksydową zacieraną

BUDYNEK SOCJALNY


PARAMETRY TECHNICZNE
 • długość 37,54m
 • szerokość 6m
 • wysokość 8,32m
TECHNOLOGIA
 • fundamenty posadowione bezpośrednio
 • konstrukcja budynku tradycyjna murowana
 • stropy filigranowe żelbetowe
WYPOSAŻENIE:
 • instalacja elektryczna – zasilanie, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalacja gniazdowa
 • instalacja wodociągowa – doprowadzenie wody użytkowej do odbiorników, hydrantów oraz do kotłowni
 • instalacja kanalizacji sanitarnej – usunięcie ścieków sanitarnych z urządzeń toaletowych
 • instalacja wentylacji – układ nawiewno-wywiewny oparty o centralę wentylacyjną dachową
 • instalacja centralnego ogrzewania – kotłownia oparta na kondensacyjnym kotle dwufunkcyjnym, instalacja centralnego ogrzewania tradycyjna grzejnikowa

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE:

- Ściany zewnętrzne Warstwowe ( warstwy od zewnątrz ):
 • panel elewacyjny w układzie poziomym grub. 0,7mm lub blacha trapezowa powlekana TR 35/207 grub. 0,75 mm, mocowana na podkładkach z pasków wełny mineralnej twardej grub. 2,0 cm do rusztu zlokalizowanego w grubości wełny mineralnej. Mocowanie stelaża do ściany murowanej.
 • izolacja z wełny mineralnej twardej grub. 12,0 cm, układanej pomiędzy elementami rusztu elewacji
 • ruszt – profile stalowe zetowe
 • pustak z cegły silikatowej grub. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M 30
- Dach
 • płyta żelbetowa, paroizolacja z folii PE, ocieplenie wełną mineralną dwóch twardości lub utwardzaną powierzchniowo ROOCWOOL 20 cm, pokrycie membraną dachową PCV1,5mm.

- Stropy między kondygnacjami
 • Stropy między kondygnacjami żelbetowe, monolityczno-prefabrykowane typu Filigran

- Sufit podwieszany rastrowy
 • Sufit rastrowy mineralny, z płyt z prasowanej wełny mineralnej, o module 60 x 60 cm, montowany na systemowych elementach

Galeria

extral-1extral-2