Extral Etap 2

EXTRAL Sp. z o.o.
Etap 2 – rozbudowa hali produkcyjnej

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa zakładu tłoczni profili aluminiowych w Żorach wraz z budynkiem socjalnym, przebudową i rozbudową infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć wody HP, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektryczna, sieć gazowa, układ dróg i placów).

ROZBUDOWA HALI

PAREMETRY TECHNICZNE:
 • długość 118 m
 • szerokość 22,05 m
 • wysokość 11,57 m
TECHNOLOGIA:
 • fundamenty posadowione bezpośrednio, stopy fundamentowe żelbetowe
 • konstrukcja hali stalowa uwzględniająca 5T suwnicę
 • obudowa zewnętrza systemowa – kasety firmy Pruszyński
 • dach z blachy trapezowej z izolacją z wełny mineralnej i membraną PVC
 • posadzka przemysłowa betonowa zatarta na gładko
 • wewnątrz hali wykonano fundamenty technologiczne pod maszyny
WYPOSAŻENIE:
 • instalacja elektryczna – zasilanie hali, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalacja siłowa oraz gniazdowa, zasilanie urządzeń technologiczny z rozdzielnic obiektowych
 • instalacja ogrzewcza – ogrzewanie powietrza wewnątrz hali odbywa się poprzez dwa gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne
 • instalacja kanalizacji przemysłowej – odprowadzenie ścieków przemysłowych z maszyn do zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
 • instalacja kanalizacji deszczowej – wykonano podciśnieniowe odwodnienie dachu firmy Wavin system Quick Stream
 • instalacja wodociągowa – doprowadzenie wody użytkowej do punktów wewnątrz hali oraz zasilenie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • instalacja sprężonego powietrza – instalacja doprowadzająca sprężone powietrze z kompresorów do maszyn zlokalizowanych wewnątrz hali
 • instalacja wentylacji – wymiana powietrza polega na nawiewie świeżego powietrza zewnętrznego poprzez kraty kontaktowe oraz wywiewie poprzez dachowe wentylatory wywiewne działające również jako usuwające zanieczyszczone powietrze
ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

- Ściany zewnętrzne Lekka obudowa na ścianie zewnętrznej Hali (warstwy od zewnątrz):
 • blacha trapezowa powlekana TR 35/207 grub. 0,75 mm, mocowana na podkładkach z pasków wełny mineralnej twardej grub. 2,0 cm
 • izolacja z wełny mineralnej półtwardej grub. 12,0 cm, układanej w kasetach stalowych
 • kasety ze stali powlekanej – kaseta 500/120 Blachy Pruszyński grub. 0,88 mm
- Dach hali produkcyjnej
 • blacha trapezowa, obustronnie powlekana na płatwiach stalowych, paroizolacja z folii PE, ocieplenie wełną mineralną niepalna, dwóch twardości lub utwardzaną powierzchniowo ROOCWOOL 18 cm, pokrycie membraną dachową PCV1,5mm.
- Posadzka hali magazynowej
 • beton ze zbrojeniem rozproszonym DRAMIX 30 kg/m3 izolowaną folią PCV, posadowiona na płycie z betonu zbrojonego grub. 10 cm, utwardzony powierzchniowo Flortopem. W posadzce zostaną wydzielone pola dla fundamentów pod urządzenia zgodnie z wytycznymi technologii. Wykończenie posadzką epoksydową zacieraną

Galeria

extral-1extral-2