GAL Żory

P.P.H.U. GAL Sp. z o.o. Sp. k.

REALIZACJA:
od kwietnia 2016 - w trakcie

Przedmiotem wykonania jest przebudowa i rozbudowa istniejącej hali o część socjalno-biurową oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalno-biurowego i dwóch budynków gospodarczych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz chodnik na terenie zakładu
P.P.H.U. GAL Sp. z O.O. Sp.K. w Żorach - I etap inwestycji

PAREMETRY TECHNICZNE
 • powierzchnia zabudowy 449,20 m2
 • długość 33,05 m
 • szerokość 14,25 m
 • wysokość 9,37 m
TECHNOLOGIA:
 • fundamenty posadowione bezpośrednio, ławy i ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne
 • konstrukcja budynku tradycyjna, ściany zewnętrzne murowane, słupy żelbetowe monolityczne
 • elewacja w połowie tradycyjna w połowie fasada szklana
 • dach żelbetowy ocieplony wełną, pokryty papą
WYPOSAŻENIE:
 • Instalacja elektryczna: zasilanie gniazd wtykowych, oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, instalacja niskoprądowa teleinformatyczna
 • Instalacja c.o. w oparciu o grzejniki wodne zasilane z kotłowni
 • Instalacja gazowa – zasilanie kotłowni
 • Instalacja wentylacji grawitacyjnej
 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w oparciu o centrale klimatyzacyjne i wentylatory dachowe
 • Instalacja klimatyzacji w oparciu o jednostki klimatyzacyjne
 • Instalacja wod-kan
 • Instalacja c.w.u. – zasilana z kotłowni
 • Instalacja odwodnienia dachu podciśnieniowa, wpusty dachowe ogrzewane
 • Instalacja oddymiania klatki schodowej – klapa dymowa dachowa z napędem elektrycznym, czujka dymu, przyciski uruchamiające, sterowanie z centrali oddymiania, napowietrzanie za pośrednictwem drzwi wejściowych – na podstawie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń ppoż.


Galeria

eltak-gal-zory-01eltak-gal-zory-02eltak-gal-zory-03eltak-gal-zory-04eltak-gal-zory-05eltak-gal-zory-07eltak-gal-zory-08eltak-gal-zory-09eltak-gal-zory-10eltak-gal-zory-11eltak zory sp z o o gal 01eltak zory sp z o o gal 02