Lista realizacji

2016

Data
Obiekt
Zleceniodawca
Zakres Prac
       
07-08.2016 r. 

KAUFLAND HAJNÓWKA LUMEN Sp. z o.o. Wykonanie instalacji elektrycznych (rozdzielnice, oprawy, kable i przewody, instalacja, demontaż, pomiary)
07.2016 r. EXTRAL Sp. z o.o. EXTRAL Sp. z o.o. Poprawa mocy i uruchomienie baterii kondensatorów, naprawa świetlików dachowych, przygotowanie baterii kondensatorów pod rozbudowę
05-07.2016 r. BUSINESS GARDEN Wrocław INDUSTRY POWER SOLUTIONS Sp. z o.o. Wykonanie instalacji elektrycznej magistrali KNX
05-07.2016 r. Szpital Katowice LUMEN Sp. z o.o. Roboty budowlane na obiekcie Szpital Katowice
04.2016 r. Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach TOMBUD TOMASZ BANAŚ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych
04-06.2016 r.  Szpital wielospecjalistyczny przy ul. Ceglanej w Katowicach LUMEN POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie kompletnej stacji transformatorowej
04.2016 r. 
obecnie w trakcie
GAL Żory GAL Sp. z o.o. Wykonanie obiektu socjalnego, zagospodarowanie terenu, roboty budowlane, roboty instalacyjne
03-04.2016 r.  Budynek klubu WISUS Żory GMINA MIEJSKA Żory Modernizacja pomieszczeń
02-05.2016 r.  KAUFLAND ŻARY LUMEN POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie instaacji elektrycznych silnoprądowych, oprzewodowanie i montaż elementów systemu SAP, SSWiN, DSO
02.2016 r. PSARY DL PROJEKT MANAGEMENT S.A. Wykonanie złączka kablowego SN 20kV wraz z linią kablową 20kV pomiędzy GPZ Sarnów pole 5/20kV a złączem kablowym 
01-05.2016 r. KAUFLAND KONIN SAVI Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, SSWiN, SAP ELA/DSO

01-05.2016 r.  CFE KLESZCZÓW Bełchatów KLIMAWENT Wykonanie instalacji elektrycznych (rozdzielnice, oprawy, kable i przewody, instalacja, demontaż, pomiary)