Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Ośrodek Wczesnej Interwencji

REALIZACJA:
06.2015 – 12.2015

Przedmiotem wykonania był budynek użyteczności publicznej, przeznaczony do korzystania głównie przez osoby niepełnosprawne. Obiekt zaprojektowano jako czterokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Parter budynku pełni funkcję Ośrodka Wczesnej Interwencji, przeznaczonego dla dzieci w wieku do 7 roku życia, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i upośledzonych umysłowo. Natomiast kondygnacja pierwszego piętra pełni funkcję Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, przeznaczonego dla dzieci w wieku od 3 do 23 lat, które wymagają kompleksowej wielodyscyplinowej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej.
W zakres wykonania wchodziło opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.

DANE TECHNICZNE:
 • Długość budynku 44,90m
 • Szerokość budynku 24,95m
 • Wysokość budynku 12,40m
 • Powierzchnia zabudowy 952,88m2
 • Powierzchnia uŜytkowa 2 496,76m2
 • Powierzchnia całkowita 3 090,67m2
 • Kubatura 11 776,74m3
TECHNOLOGIA:
 • Posadowienie obiektu bezpośrednie na zdylatowanych płytach fundamentowych, ściany fundamentowe żelbetowe
 • Konstrukcja budynku szkieletowa wypełniona murem ceramicznym, ściany nośne murowane
 • Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej
 • Stropy wykonano jako krzyżowo zbrojone płyty żelbetowe
WYPOSAŻENIE:
 • instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie zewnętrzne, instalacja gniazdowa, instalacja siły
 • instalacja wod-kan - zimna woda dostarczana jest z nowo wykonanego przyłącza wody do poszczególnych przyborów i urządzeń. Woda ciepła uzyskiwana w pojemnościowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym w kotłowni. Ścieki bytowe odprowadzane do przykanalików. Ścieki technologiczne uzyskiwane w kuchni przed odprowadzeniem do przykanalika podczyszczane są w separatorze tłuszczu. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku odbywa się za pomocą rur spustowych do projektowanych przykanalików
 • instalacja gazowa - projektuje się instalację gazową doprowadzająca gaz do kotłowni oraz do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach kuchni.
 • instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni - źródłem ciepła jest kotłownia gazowa. Ogrzewanie pomieszczeń budynku odbywa się za pomocą grzejników płytowych dopuszczonych do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej.
 • instalacja wentylacji mechanicznej - w budynku projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz klimatyzację.


ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE:

ELEMENTY DACHU:
 • papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 • papa podkładowa mocowana mechanicznie
 • deskowanie pełne gr.3,2cm
 • krokwie drewniane, drewno klasy C24
 • folia paroprzepuszczalna Sd=0,004
 • wełna mineralna gr. 20cm (λ=0,045W/mK)
 • folia paroizolacyjna Sd=105m – gr.0,2mm
 • systemowy sufit podwieszony z płyt G-K
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
 • cienkowarstwowy tynk silikonowy
 • wyprawa klejowa z siatką z włókna szklanego
 • płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS-70-040 gr. 15cm na kleju
 • pustak ceramiczny Porotherm 30 P+W, o wytrzymałości 15 MPa w systemie DryFix
 • płyta G-K gr. 1,25cm na kleju
OKNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE - stolarka okienna PCV. Profile okienne 5-cio komorowe w kolorze białym, drzwi wejściowe aluminiowe w kolorze białym częściowo przeszklone rozsuwane z fotokomórką i automatyką, oraz drzwi rozwierane. Drzwi wejściowe na poziom piwnic stalowe pełne.

Galeria

eltak-orew-zory-01eltak-orew-zory-02eltak-orew-zory-03eltak-orew-zory-04eltak-orew-zory-05