Przedszkole nr 17 Żory Rój

Wykonany obiekt stanowił rozbudowę istniejącego na działce budynku szkoły. Budynek wykonany w większej części jako dwukondygnacyjny (wysoki parter oraz piętro) oraz częściowo jako 3 kondygnacyjny – dodatkowa kondygnacja niskiego parteru na styku z budynkiem szkoły.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmował:
 • Rozbudowę budynku szkoły o segment przedszkola,
 • Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej
 • Wykonanie boiska sportowego do koszykówki i siatkówki
 • Wykonanie placu zabaw przedszkola
 • Budowę zjazdu publicznego z drogi publicznej
DANE TECHNICZNE:
 • Powierzchnia zabudowy 1380,57 m2
 • Powierzchnia całkowita 3136,49 m2
 • Powierzchnie utwardzone 756,26 m2
 • Powierzchnie boisk, placu zabaw 1011 m2
TECHNOLOGIA:
 • Posadowienie obiektu bezpośrednie – zastosowano ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
 • Ściany fundamentowe o gr. 25 cm monolityczne z betonu wodoszczelnego B30 W8
 • Ściany kondygnacji niskiego parteru wykonane w dwóch technologiach. Ściana południowa i wschodnia wykonane jako żelbetowe monolityczne z betonu wodoszczelnego B30 W8 pozostałe ściany wykonać jako murowane z bloczków betonowych o gr. 25 cm na zaprawie cementowej
 • Ściany zewnętrzne kondygnacji wysokiego parteru i piętra wykonać jako warstwowe z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm układanych na piance typu Dryfix z ociepleniem styropianem o gr. 15 cm
 • Dach dwuspadowy o kątach pochylenia połaci 2,5% (1,5°), pokrycie - membrana dachowa PVC. Konstrukcja z płyt prefabrykowanych kanałowych o gr. 26,5 cm.
WYPOSAŻENIE:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - wewnętrzna instalacja wodociągowa ma za zadanie zapewnić zaopatrzenie w punktach czerpalnych wodą pod odpowiednim ciśnieniem, w wymaganej ilości i o wymaganej temperaturze.
- instalacja kanalizacyjna - wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadnie zapewnienie odprowadzenia ścieków z przyborów sanitarnych, z urządzeń stanowiących technologię kuchni oraz z odwodnienia posadzek.
- instalacja gazowa - Gaz dostarczany jest do kotłów gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni oraz do kuchni gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kuchni
- instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni
Wykonano kaskadę dwóch gazowych wiszących kotłów kondensacyjnych MC115 firmy de Dietrich pracująca na parametrach wody grzewczej 70/50 °C. Dobrano dwa kotły wielkości 115 (o mocy do 115kW). Do rozdzielacza głównego podłączone są rozdzielacze obiegów:
obieg instalacji centralnego ogrzewania – grzejniki,
obieg instalacji ciepła technologicznego – nagrzewnice AHU obieg oparty na wymienniku glikolowym
obieg instalacji do podgrzewu c.w.u w zasobniku.
Instalacja grzejnikowa oparta na grzejnikach dwu i trzy płytowych.

- instalacja wentylacji mechanicznej
1. Układ N1W1
Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego
i logopedy przewidziano zastosowanie jednej centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej

2. Układ N2W2
Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń sanitarnych oraz szatni znajdujących się na parterze przewidziano zastosowanie jednej centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej

3. Układ N3W3
Dla potrzeb wentylacji kuchni, stołówki oraz pomieszczeń pomocniczych znajdujących się w piwnicy i na parterze przewidziano zastosowanie jednej centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej. Instalacja wyposażona w centralny okap nawiewno – wywiewny z wiązką wychwytującą, dwoma stopniami filtracji JFF, filtrami cyklonowo – cylindrycznymi typu JCE oraz siatkowymi typu FF o sprawności filtracji tłuszczu na poziomie 95% przy średniej wielkości cząstki tłuszczowej 8 µm, stałe opory przepływu powietrza na poziomie 80-85% Pa, nawiewnikami wyporowymi z obrotowymi dyszami i przepustnicami tłumiącymi akustycznie.

4. Układ N4W4
Układ ten obsługuje pomieszczenia techniczne i sanitarne znajdujące się w piwnicy budynku za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym podwieszanym

5. Układy wentylacyjne z sanitariatów oparto na wentylatorach wywiewnych

- kuchnia oraz magazyny podręczne: Magazyn produktów suchych, Magazyn produktów nietrwałych (lodówki, szafy chłodnicze, zamrażarka) – szaf chłodniczych, Magazyn podręczny, Magazyn warzyw, Magazyn jaj, Magazyn opakowań.
Pomieszczenie kuchni umożliwia wydawanie posiłków dla 300 osób. Wyposażone zostało w: obieraczkę do ziemniaków 6kg z separatorem obierzyn, naświetlacz do jaj, kuchnie 4 palnikowe gazowe 2 sztuki, taborety gazowe 2 sztuki, patelnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy 11GN, bemar, zmywarkę kapturową, okap indukcyjny

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE:

ELEMENTY DACHU:
▪ pokrycie – papa termozgrzewalna lub membrana dachowa PVC
▪ rynny i rury spustowe z PVC, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze RAL 7045,
▪ komin powyżej dachu z cegły pełnej klinkierowej w kolorze grafitowym

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
▪ tynk cienkowarstwowy w kolorze jasno szarym ,ciemno szarym ,
▪ elementy dekoracyjne na elewacji w kolorze czerwone , pomarańczowe, żółte , zielone z tynku cienkowarstwowego lub np. płyta HPL typu Trespa – zadaszenia nad wejściami

COKÓŁ – tynk kamyczkowy w kolorze grafitowym
SCHODY ZEWNĘTRZNE, terenowe - kostka betonowa w kolorze jasno szarym i grafitowym
OKNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE, - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7045 oraz PCV z zewnątrz RAL 7045 od wewnątrz białe
PARAPETY - z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze RAL 7045,

Galeria

przedszkole-zory-1przedszkole-zory-2przedszkole-zory-3