Samsung - prace towarzyszące

REALIZACJA:
Rozpoczęcie prac budowlanych: 12.2012
Zakończenie prac: 02.2014

Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Podczas większych prac budowlanych, które wykonywaliśmy na terenie zakładu SEPM 
zlecano nam również mniejsze prace budowlane m.in.

  • wykonanie płyty fundamentowej pod urządzenia chłodnicze oraz zadaszenia nad urządzeniami
  • wykonanie pomieszczenia trafostacji wewnątrz hali produkcyjnej wraz z dostawą i montażem Trafostacji oraz szynoprzewodów i rozdzielnic zasilających linie produkcyjne. Wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej z pomieszczenia trafostacji. Zabezpieczenie ppoż wszystkich instalacji znajdujących się w pomieszczeniu trafostacji z płyt Conlit REI120.
  • rozbiórka pomieszczenia wewnątrz hali lodówek. Demontaż wyposażenia wewnętrznego biur, zabezpieczenie hali magazynowej podczas prac rozbiórkowych, przesunięcie instalacji tryskaczowej i wodociągowej oraz elektrycznej, przeniesienie centrali wentylacyjnej, rozbiórka mechaniczna murowanych ścian budynku socjalnego, wykonanie posadzki przemysłowej po usunięciu budynku
  • wykonanie fundamentów technologicznych pod zbiornik chłodzący przy pomieszczeniu węzła cieplnego
  • wykonanie pomieszczeń oczekiwania dla kierowców polegające na wydzieleniu pomieszczeń z hali magazynowej oraz wykończenie ich
  • wykonanie parkingu o powierzchni 5200m2
  • prace adaptacyjne w biurowcu polegające na rozbiórce ścian murowanych oraz wykonanie tzw. Open space wraz ze wszystkimi koniecznymi instalacjami m.in. wentylacyjną i tryskaczową.

Galeria

fundament opd zbiornik 6fundament pod zbiornik 1fundament pod zbiornik 2fundament pod zbiornik 3fundament pod zbiornik 4fundament pod zbiornik 5konstrukcja pod szynoprzewodykonstrukcja pod szynoprzewody 2sepm-rozbudowa hali pralek