Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

REALIZACJA:
sierpień 2014- grudzień 2014

Przedmiotem wykonania było miejsce rekreacji na obszarze ok. 0.5 ha, zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr: 2 w Jastrzębiu Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 oraz budowa wiatrołapu oraz przebudowa zejścia do miejsc rekreacji.

Projekt zakładał wykonanie miejsc rekreacji o łącznej powierzchni około 4300 m2, w następującym zakresie:

- obszary rekreacji
 • Plac zabaw – PZ
 • Siłownia terenowa – S
 • Ścieżka zdrowia - SZ

 • Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z krawężnikami, amortyzującej upadek dziecka z wysokości, dostosowanej do zainstalowanych urządzeń zabawowych, z podziałem na strefy: bezpieczną od urządzeń, komunikacyjną oraz rekreacyjną (zieleń trawiasta)
 • Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie gumowe oraz poliuretanowe – zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta nawierzchni gumowych .
 • Wykonanie remontu istniejącej drogi polegającym na zamianie istniejących płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym, na podbudowie
 • Wykonanie nowych chodników z kostki betonowej w kolorze piaskowym
 • Wykonanie terenów zielonych – nasadzenia krzewów oraz trawy wraz z robotami towarzyszącymi oraz nowej nasady zieleni wysokiej
 • Wykonanie oświetlenia terenu w postaci lamp parkowych wraz z infrastrukturą
 • Montaż wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych, spełniających wymagane normy bezpieczeństwa, w tym

PLAC ZABAW:
 • Zestaw zabawowy z dwoma oddzielnymi ciągami komunikacyjnymi dla dzieci w dwóch grupach wiekowych (od 3 do 6 lat oraz od 7- do 14 lat)
 • Zestaw zabawowy dla dzieci w grupie wiekowej +1 z wejściem po schodkach
 • Huśtawka poczwórna
 • Zestaw wspinaczkowy – linarium „Pająk”
 • Huśtawka na sprężynie dwuosobowa
 • Huśtawka wąska czteroosobowa
 • Karuzela „Bączek”
 • Regulamin placu zabaw
SIŁOWNIA TERENOWA:
 • Urządzenie sprawnościowe – wyciskanie siedząc + wyciąg górny
 • Urządzenie sprawnościowe – prasa nośna
 • Urządzenie sprawnościowe – twister + wahadło
 • Urządzenie rehabilitacyjne – masażer pleców
 • Urządzenie sprawnościowe – piechur – biegacz
 • Urządzenie sprawnościowe – orbitek epileptyczny
 • Urządzenie sprawnościowe –symulator 2 – motyl
 • Urządzenie sprawnościowe – rower
 • Urządzenie sprawnościowe – trener mięśni nóg
 • Regulamin korzystania z siłowni

ŚCIEZKA ZDROWIA – element sprawnościowy wielofunkcyjny rozwijający równowagę

Wykonanie wiatrołapu obejmowało następujące prace:
 • Wyburzenie i demontaż części wejścia – tj. schody zewnętrzne, podest
 • Wykonanie ław fundamentowych posadowionych bezpośrednio oraz ścian fundamentowych
 • Wiatrołap wykonano w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego – przyciemnionego.
 • Pochylnie dla osób niepełnosprawnych, oraz schody jednobiegowe zewnętrzne wykonano jako żelbetowe na ścianach konstrukcyjnych
 • Schody zewnętrzne wykonano jako jednobiegowe z podestem, w konstrukcji żelbetowej

Galeria

eltak-szpital-jastrzebie-01eltak-szpital-jastrzebie-02eltak-szpital-jastrzebie-03eltak-szpital-jastrzebie-04